Algemene Voorwaarden Klanten

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen Dentoer.be en de Klanten.

1 Definities

Aanbod: het productenaanbod dat door de Klant via het Platform bij de producent kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Producent van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het online Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Producent met betrekking tot een Bestelling en de bezorging van de Bestelling.

Platform: de website(s) van www.dentoer.be en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Producent: een bedrijf dat voedingsmiddelen, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt via het online platform.

Producent informatie: de informatie van de producent met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Dentoer.be worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het leveren van de bestelde goederen.

2 Identiteit van Den Toer

Den Toer handelt onder de naam www.dentoer.be

Adres: 

Lijkveldestraat 22
9170 Sint-Pauwels
E-Mail: melissa@dentoer.be
GSM: +32 477 92 20 77

 1. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Dentoer.be is niet verantwoordelijk voor het Produceren van productenaanvod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de producent van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de producent of dentoer.be aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling.

4 Het Aanbod

 1. Dentoer.be publiceert het Aanbod namens de Producent of verdeler op het online Platform, overeenkomstig de door de Producenten aangeleverde Producentinformatie.
  Dentoer.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Producentinformatie op het online Platform. De producent kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het producent voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Dentoer.be geeft alle Producentinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. Den Toer werkt met dagverse groenten en fruit,  indien de Klant deze producten meer dan 2 weken op voorhand besteld kan er zich een prijswijziging voordoen.
  Bedraagt deze meer dan 10 % dan zal de Klant hiervoor persoonlijk verwittigd worden, om het resterende bedrag te betalen.
 4. Dentoer.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5 De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het online Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Dentoer.be de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door Dentoer.be worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dentoer.be te melden.
 4. De Klant dient aanwezig te zijn op het aangegeven bezorgadres op het tijdstip van de bezorging van de Bestelling, om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Is dit niet het geval wordt de Bestelling meegenomen naar het magazijn van Den Toer ( zie Identiteit van Den Toer).
  De Klant kan deze diezelfde dag nog zelf afhalen, indien niet wordt deze verwijderd.
 5. Als de bezorging van de Bestelling door Dentoer.be wordt uitgevoerd worden bezorgkosten van € 2,99 aangerekend aan de Klant. De actuele bezorgkosten worden op het Platform vermeld voordat een klant een Bestelling plaatst. 
 6. Bij aflevering van de Bestelling kan Dentoer.be vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert Dentoer.be  de betreffende producten aan de klant te leveren. 
 7. Dentoer.be aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6 Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Dentoer.be worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Dentoer.be is slechts mogelijk indien het Dentoer.be expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. Het Dentoer.be heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Dentoer.be besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. Dentoer.be heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Dentoer.be hiervan aangifte doen bij de politie.

7 Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om het Dentoer.be te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode, zal de verwerking van de terugboeking maximaal 14 werkdagen in beslag nemen

8 Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod  van de Overeenkomst, dienen bij het Producent te worden neergelegd.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Dentoer.be op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Dentoer.be is ontvangen zal Dentoer.be zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Dentoer.be streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken de klacht te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Producent (lid 1) of Dentoer.be (lid 2).
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Dentoer.be sluit het gebruik van AlternativeDisputeResolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Dentoer.be is melissa@dentoer.be

9 Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Dentoer.be verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.


Versie 1.2 — 18-07-2021